The Viewing, London, EC2A
2
09 Feb

The Viewing, London, EC2A

The Viewing is where luxury home owners and luxury home buyers meet. Private house sales 'for sale by owner'. Discover the key to international luxury.

Hospices of Hope
12
10 Dec

Hospices of Hope

Providing hospice care to those who desperately need it in Albania, Moldova, Romania and Serbia

BIDAJ Shpk "Medicinal  Aromatic Herbs"
2
15 Oct

BIDAJ Shpk "Medicinal Aromatic Herbs"

BIDAJ offers the finest quality organic medicinal plants & wild aromatic dried herbs in Albania, collected from Albanian mountains, forests & fields. Contact us for the best botanical products!

Kala Festival
7
01 Oct

Kala Festival

A new dance paradise. Blissful beach days in a breathtaking location, exciting live music by the sea, legendary 5h sets into sunrise, and an intimate and friendly atmosphere.

Filipi Co Herbs  Spices
17 Sep

Filipi Co Herbs Spices

Filipi Company - | Medicinal herbs, medicinal plants, aromatic plants, flowers, roots, leaves,

Albanian Investment Development Agency
17 Sep

Albanian Investment Development Agency

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, (AIDA) është porta unike për zhvillimin e investimeve në Shqipëri. AIDA ju siguron informacionin dhe ju tregon rrugën e duhur për zhvillimin e investimit tuaj qoftë ky investim me kapital shqiptar apo investim i huaj direkt. Në bashkërendim me aktorët e tjerë Agjencia ka mision forcimin e pozitave të Shqipërisë si një destinacion i sigurt ekonomik për tërheqjen e investimeve të huaja, mbështetjen e bizneseve vendase dhe promovimin e markës “Made in Albania”. AIDA nxit, mbështet dhe promovon nismat e Qeverisë që gjenerojnë rritje të qëndrueshme ekonomike, zhvillimin e bizneseve dhe informon për mundësitë për investime te reja të huaja në vend, por edhe kujdeset për ato ekzistuese duke ofruar shërbimin e saj të Përkujdesjes ndaj Investititorit. Prioritet mbetet mbështetja e bizneseve vendase dhe zhvillimi ...

BIOBES shpk
2
01 Sep

BIOBES shpk

BIOBES is a company operating in the field of cultivation, collection, processing and export of aromatic and medicinal plants based in Albania.

MORE